MD gerelateerde wetenschappelijke publicaties per regio.
Bron: http://expertscape.com/ex/myotonic+dystrophy

MEER ONDERNEMERSCHAP VOOR VERSNELDE MEDICIJN-ONTWIKKELING

Nergens ter wereld wordt zoveel MD-gerelateerde wetenschappelijk onderzoek gedaan als er in Europa. Er zijn echter maar weinig Europese biotech bedrijven die dit wetenschappelijk onderzoek daadwerkelijk door ontwikkelen tot medicatie. Dit in tegenstelling tot de VS, waar een aantal zeer goed gefinancierde ondernemingen met een dergelijk traject bezig zijn. De Venture Commissie van MD Nederland onderzoekt actief naar technologie die versneld kan worden op de weg van medicijnontwikkeling voor MD.